PIRKANMAAN IHMISSUHDETYÖ RY

IPT-KLINIKKA

Tarvitsetko lyhytkestoista ja intensiivistä masennuksen hoitoa?

Masennuksesta voi parantua, toipumiselle on hyvä ennuste. Masennusta kannattaa hoitaa mahdollisimman pian, määrätietoisesti ja tehokkaasti. IPT-terapia antaa hoitoa ja toivoa sekä tietoa masennuksesta.

IPT-terapia vuonna 2015

Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry:n Terapiakeskus 7. Taivas toteuttaa IPT-terapiaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Työskentely alkaa aina kahdella yksilötapaamisella.  Sen jälkeen terapiaa jatketaan joko ryhmämuotoisessa laajemmassa työskentelyssä tai lyhyemmässä yksilötyöskentelyssä. Voit päättää etukäteen, kumpi työmuoto on sinulle sopivampi tai yksilötapaamisissa sitä voidaan arvioida yhdessä terapeutin kanssa.

Ryhmä IPT:n työskentelyprosessi kestää kokonaisuudessaan noin
5 kuukautta.  Alussa on 2–3 yksilötapaamista niiden jälkeen
12 kolmen tunnin ryhmätapaamista. Yhteensä työskentely sisältää 50 terapiatuntia (50 x 45 min.).

Yksilö IPT:n työskentelyprosessi kestää 15 tapaamista.

Voit varata ajan yksilöhaastattelua varten toimistosta, 03 222 5655 tai 045 279 8347.
Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostilla, [email protected]
Työskentelyn sisältöön liittyviä lisätietoja saat numerosta 040 5087968, Arja Hämäläinen.

Hinnat

Ryhmä -IPT (6-10 osallistujaa): Terapian hinta/ osallistuja  kokonaisuudessaan (50 terapiatuntia) 2250 euroa.

Yksilö-IPT: Terapian hinta kokonaisuudessaan (20 terapiatuntia) 1350 euroa.

Mitä IPT-terapia on?

Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) on alun perin masennuksen  hoitoon kehitetty lyhytkestoinen    ja  käytännönläheinen hoitomuoto.

IPT-terapian vaikuttavuus on todennettu tieteellisin tutkimuksin ja se on terveydenhuollon käypähoitosuosituksen mukainen hoitomuoto.

Masennus on yleistä ja siihen voi liittyä hyvin monenlaisia oireita ja tuntemuksia, joista toivottomuus ja mielialan lasku, toimintakyvyn aleneminen ovat tavallisimpia, mutta sen lisäksi eri ihmisillä voi olla omanlaisiaan oireita ja ongelmia.  Nykyään masennusta ei pidetä yksilöpsykologisena ongelmana, vaan yhteydet elämäntilanteiden muutoksiin ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ovat keskeisiä vaikuttavia tekijöitä.

IPT:n perusajatuksen mukaan masennusoireiden taustalla voi olla esim:

  • ristiriidat tärkeissä ihmissuhteissa
  • elämäntilanteen ja sen myötä oman roolin muutokset
  • vaikeudet ihmissuhteiden solmimisessa 
  • läheisen ihmisen menetys

IPT-terapiassa tarkastellaan ajankohtaisia ongelma-alueita   vuorovaikutussuhteissa ja elämänmuutoksissa. Asiakkaat saavat tukea oppiakseen ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin omaa elämäänsä ja ratkaisemaan tunneperäisesti latautuneita ihmissuhdeongelmia. Tätä kautta depression oireet helpottuvat. Terapian avulla pyritään konkreettisten muutosten aikaansaamisen asiakkaan elämässä. IPT-terapian tavoitteet sovitaan terapian alkuvaiheessa.

IPT-ryhmä

Ryhmässä työskentely on tehokas tapa harjaantua ihmissuhde- ja tunnetaidoissa. Vertaistuki ja toisilta oppiminen lisäävät ymmärrystä omista ongelmista ja niiden ratkaisutavoista. Terapiaryhmässä työskennellään mm.  keskustelujen, henkilökohtaisen arvioinnin ja toiminnallisten harjoitusten avulla.

IPT-ryhmä kokoontuu kahden viikon välein kolme tuntia kerrallaan. Tapaamisia on yhteensä 12 noin viiden kuukauden aikana. Ennen ryhmätapaamisia yksilökeskusteluissa pohditaan yhdessä terapeutin kanssa ryhmäterapian soveltuvuutta asiakkaalle ja asetetaan tavoitteet ryhmätyöskentelylle.

Yksilö-IPT

Yksilö-IPT tarkoittaa työskentelyä IPT-terapeutin kanssa 15 tunnin ajan. Alkuvaiheen kartoituksen jälkeen tehdään toimintasuunnitelma, jonka toteutumista tarkennetaan hoitoprosessin edetessä. Tarkoitus on helpottaa asiakkaan selviytymistä ongelmiensa kanssa, vahvistaa toimintakykyä, ihmissuhde- ja tunnetaitoja sekä saada aikaan masennusoireiden lieventymistä.

Yksilötapaamiset toteutetaan kahden viikon välein tunti kerrallaan.

IPT-terapian synty

IPT:n ajattelumalli perustuu Harry Stack Sullivanin työhön interpersoonallisen teorian parissa ja Adolf Meyerin psykobiologiseen teoriaan. Näihin teorioihin tukeutuen Klerman ja Weissman kollegoineen kehittivät ja testasivat kokeellisissa tutkimusasetelmissa 1970-luvulla yksinkertaista, määräkestoista psykoterapiaa. Interpersoonallisessa terapiassa painotetaan nykyisyyttä ja arjen suhteita sekä keskittymistä focuksen tuoman strategian toteuttamiseen. IPT-terapian soveltaminen on laajenemassa myös Suomessa. 

Linkkejä

Psykodynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian yhdistys