Järvimaisema

Yliopistonkatu 60 A 7.krs,
33100 TAMPERE
puh. 03 222 67 55,
gsm 045 279 8347
toimisto (at) pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi

INFORMATION OM PSYKISKA REHABILIERINGSKURSER

Kurserna börjar två gånger om året: på våren och på hösten. Varje kurs består av tre, en veckas perioder.

Kurser:

16.5.2016 – 28.4.2017, kurs nr. 59109
del 1) 16. – 20.5.2016
del 2) 7. – 11.11.2016
del 3) 24. – 28.4.2017

31.10.2016 – 25.8.2017, kurs nr. 59110
del 1) 31.10.-4.11.2016
del 2) 20. – 24.3.2017
del 3) 21. – 25.8.2017


Kursbroschyr (pdf)

Information på FPA:s sidor

MÅLGRUPP

Målgruppen består av personer som är i arbetslivet eller som vill återgå till arbetslivet, personer som är på rehabiliteringsstöd eller är studeranden och som lider av psykiska störningar. Kursen erbjuder stöd för att klargöra de personliga förändringsmålsättningarna i sin livssituation samt för att återfinna och stärka de psykiska resurserna. Kursen är nationell.

MÅLSÄTTNING

På kursen stöder man uppnåendet av de konkreta målsättningar som rehabiliteringsklienten har gjort upp i samarbete med hälsovården för att säkra och förbättra funktions- och arbetsförmågan. Kursens individuella målsättningar baseras av på de målsättningar som finns i B-utlåtandet i rehabiliteringsplan. Meningen är att man i ett så tidigt skede som möjligt skall kunna hjälpa deltagarna att lösa de problem som hotar deras psykiska vålbefinnande och deras arbetsförmåga, samt förminska riskerna för ett återinsjuknande i depression och förebygga utslagning.

Att utveckla förmågaor och kunskap i att fungera i en arbetsgrupp och i arbetslivet hör också till målsättningarna. Förmågan till växelverkan och att fungera tillsammans med andra människor utvecklas i grupp. Kursen har också andra tilläggsmålsättningar:

  • Att identifiera de egna resurserna och styrkorna
  • Att stärka självkännedom och självuppskattning
  • Att stärka det sociala nätverket och stärka de sociala färdigheterna
  • Att uppmuntra till förändringar i livssituationen
  • Att öka den fysiska aktiviteten

INNEHÅLL

De individuella målsättningarna och behoven påverkar utformandet an kursinnehållet. Självkännedom, självreglering av de psykiska processerna och stresshantering, depression som sjukdom och reaktionsmönster, förmagor i växelverkan och människorelationer, frågor som berör arbetsgemenskaper, samt kroppsmedvetenhet och avslappning är gemensamma teman.

Arbetsmetoder som används på kursen är gruppdiskussioner, teoretiska inledningar, övningar, psyko- och sosiodrama, NLP-övningar, metoder från funktionell terapi, avslappning och fysiska aktivitet i olika former. Som referensbakrund är; lösningscentrerat sätt att arbeta, rollteorin, NLP och fokuseringsmodellen på depression (IPT).

Kursplats

Kuntoutumiskeskus Apila i Kangasala, adress Reumantie 6, 36200 Kangasala.

Kursen är avgifsfri för deltagarna. Boende och helpension ingår i kursen.

Att söka till kursen

Ansökningsblanketter (KU132r) finns

  • i lokala FPA -kontor,
  • på internetsidan www.fpa.fi
  • på Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry:s kontor, tfn. 222 6755.

Ansökninger med bifogat läkärutlåtande (separat B-intyg) sänd till FPA:s kontor.

Antagningen till kursen sker på basen av den egna ansökningen och läkärutlåtandet. Det väsentliga är motivationen till att göra förändringar i den egna livssituationen och en vilja att arbeta i grupp.

Förfrågningar gällande rehabilieringskurserna

  • Arja Hämäläinen, arja.hamalainen (at) pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi, tfn. 040 508 7968
Kela